LOGO:

 
   
   
     
     

 

Wg mnie logo powinno odzwierciedlać misję firmy albo jej zakres zainteresowań, branżę lub dziedzinę działalności.
Ponadto powinno być możliwie jak najprostsze w formie i takie, żeby było wyraźnie widoczne nawet wówczas gdy funkcjonuje jako znaczek w klapie marynarki.

Co sądzą inni uczeni na ten temat, tego nie wiem.